domenica, 1 Ottobre 2023
spot_img
HomearteU cuntu - (Tanti novità pi Palemmu)

U cuntu – (Tanti novità pi Palemmu)

Due compari dopo tanti anni che non si vedevano, perché uno di loro era emigrato in alta italia, decidono di incontrarsi alla Marina, luogo di gioco della loro infanzia, e seduti su di una panchina, dopo i saluti di rito e i vari convenevoli, l’uno, l’ormai forestiero ‘mpari Piddu (oggi si fa chiamare Giuseppe) comincia a fargli una serie di domande su notizie che ha appreso dalla stampa o dalla televisione sulla loro città, e ‘mpari Petru (detto U Capitanu) ad ogni domanda gli fornisce una esaudiente risposta.

Naturalmente come ai vecchi tempi il colloquio tra i due avviene in stretto dialetto.

 

Veru ca Palemmu stanno mettennu lu tramme?

“Se veru é”

Ma comu me patri mi cuntava ca prima lu tram c’era e ca poi lu livaru e ora arre lu vonnu rimettiri?

“Veru puru chistu é, ma chiddu era ri tipu a carbuni, chistu novu é tuttu tencologicu, mudernu ecologicu”

Ma li strati un sunnu stritti?

“Veru puru chistu é li corsii dilli machini saranno chiú nichi”

Allura li machini avranno difficultá a caminari, ma armenu li posteggi li ficinu?

“Nonzi”

E allura li machini chi fini fannu?

“Sannu a lassari a casa”

E uno spenni un sacciu ri sordi pi aviri na machina pi poi lassalla a casa?

“Sissi, accussi é, ricinu ca ci guaragna la saluti”

A saluti ci guaragna? Ma almeno a munnizza dalli strati la livaru?

“Certi voti si è certi voti no”

A u capivu li machini fannu mali alla saluti e a munnizza no?

Ma un dicevano ca la munnizza lassata in strata porta tanti malatie?

“Sissi, veru é ma prima o doppu a levanu”

E li strati puliti sunnu? L’urtima vota ca vinni erano una lurdia”

“Nonsi, li palermitani un ci tennu alla pulizia e li netturbini ra municipalizzata sunnu picca e un c’ha fannu a pulizziari tutta a città”

Mi ricordu puri ca ranti ranti li marciapedi l’irbazza crisciva a assai e nuddu la livava, e ancora accussí?

“Sissi, é ancora accussí, l’opirai ca si occupavanu di livalla sunnu in cassa integrazioni, pagati pi starisinni a casa”

Mi rissiru puru ca hannu chiusu diversi vie e piazzi, veru é?

“Sissi, puru chistu e veru”

E li palimmitani comu a pigghiaru?

“Ma chi ta diri, qualchidunu bonu qualchiautru mali. Ni rissinu ca in tutti li città chiú moderni sti cosi ci sunnu da tempu

e chi la cosa funziona, l’hanno definita Città Europea”

Mi chi belli novità, ma a cosa funziona comu nilli avutri città?

“Un tu sacciu riri, sti cosi li hannu fattu da pocu e quinni i risultati ancora un si sannu, sacciu sulu ca li negozianti protestanu. Ricinu chi l’affari ci calaru assai”

Mi risulta puru ca avevano chiusu un parcu runni prima ci passavanu li machini?

“Sissi, veru é, la cosa funzionava lu fini settimana e pi sulu una corsia ma doppu tanticchia la cosa sfumò e si turnó narreri, nenti chiusura”

Sintivu puru riri ca li scippi sunnu aumintati e ca li turisti sunnu scantari

“Sissi veru é, cu sta crisi chi c’è pirora c’è troppu pitittu, si ma li latri un capiscinu ca facennu accussí fannu scappati di picca turisti ca vennu a visitati a nostra bedda città e mancannu iddi di sordi si ni vedranno ancora chiú picca”

E poi mi rissinu ca li strati spissu su chini ri genti ca protesta picchi un hannu chiú lavuru

“Sissi veru é, comu ti ricia u travagghiu è picca, stanno chiuennu fabbrichi, supimmeccati, nigozzi, e sunnu puru in crisi di società ca hannu lavuraturi a mezzu sirviziu ca dipennunu o ru comuni o ra reggioni”

Bo, un ci capisciu chiú nenti, mi sa ca Palemmu un ci vegnu chiú, c’haiu troppa cunfusioni ‘testa per ora e meggiu ca minni staiu dalli me parti

“Ma cumu nilla città europea un ci vó mettiri chiù pedi?

Ti dicu sulu ca li guvirnanti unn’hannu mai capitu ca:

veru é che comu territorio appartienemu all’Europa ma iddi si scordano ca, cà semu ‘palermu, ca Palermu é una città unica e sula, e chi li palemmitani sunnu palemmitani e basta, ca un c’inne comu iddi, i palemmitani quannu sunnu

na loru città saranno sempri palemmitani e non europei cui loro difetti e i loro abitudini e nenti e nisciunu li potrà mai fari canciari.

CORRELATI

Ultimi inseriti