Rubrica Arte – Giovanni Mattaliano

foto_mattaliano

Biografia dell’Autore

Giovanni Mattaliano, nasce a Palermo, nel cuore di un quartiere popolare dove esiste uno dei mercati storici di Palermo “ Ballarò “, passando la sua  infanzia giocando tra le bancarelle di frutta e pesce. Dopo aver conseguito la licenza elementare si affaccia nel mondo del lavoro presso un’ officina  meccanica dove imparerà il “ mestiere “ che lo accompagnerà fino all’attuale lavoro presso l’Amat di Palermo. In questo contesto comincia a coltivare la  sua vena poetica riuscendo ad esprimere in versi, soprattutto in vernacolo,  ciò che il suo profondo senso religioso ed umano riesce a trarre dalla sua  esperienza quotidiana.    Ha partecipato al concorso di poesia dialettale “ Loredana Torretta Palminteri “   classificandosi al primo posto con la poesia “ U Viculicchiu “. Con questa   pubblicazione è alla sua prima esperienza di poesia edita.

A festa ri morti

Mi ricordo ca nzemmula a me matri java o campusantu
ha purtaricci i ciuri a nanna e a me ziu Santu
me matri mi ricia fai u bravu e pria e nanni ca ti portanu i rialeddi
E io picciridduzzu c’addumannava i giocattoli, i scarpi e i vistiteddi.
‘Ntà tutta a città c’eranu tanti bancareddi
giocattoli, pistuoli, ri zorro e sceriffu vistiteddi
carrozzelli bambole e vistiti ri principissi, ‘pi fimmineddi,
a sira prima ra festa mi java a curcari,
e giocattoli mitteva  a pinzari e sonnu un putia pigghiari
e iu picciriddu tuttu accupunatu chi cuperti mi cummigghiava
me matri a grattarola pigghiava  e ammucciava
e mi ricia hannu a veniri i morti
a purtari i giocattoli e siddu, arruspigghiatu mi truvavanu
ca grattarola i peri mi grattavanu
e mancu giocattoli mi lassavanu
a matina appena agghiurnava mi susia e java a taliari
i vistiteddi e pistuoli  ca i morti m’avevanu a purtari
e ccù l’occhi sbarrachiati taliava tuttu alluccutu dda tavula cunzata
pu priu cuminciava a fari cazzalatummuli  e a me matri ci rava na vasata
viria ddu beddu cannistru, ca pupaccena, marturana, viscotti
cioccolattini, murtidda, castagni, mennuli, nuci e ossa ri morti
Poi viria i jochi e vistiteddu, ca iu vulia
Ca primura di iri a ghiucari mi vistia
E pa cuntintizza mancu culazioni facia
Nzemmula all’amici jucava ‘nmezzu la strata
Picciriddi vistuti ri zorro principi e di pirata
E iu cu vistideddu ri sceriffu, ca pistola stivali e cappeddu
Ca stidda ‘nto pettu, cu passava riceva: stu picciriddu che beddu
pareva u Jonn Wayne ra burgata
tuttu muntatu mi sintia u patruni ra strata
nni pigghiavamu a pistulittati cu chiddi ri l’avutri strati
Mentri cantavumu lu ritornellu
“Talè chi mi misiru i morti, u pupu cu l’anchi torti
a Jatta chi sunava e u succi c’abballava,
passa la zita ca vesta ri sita,
passa lu baruni chi cavusi a pinnuluni “.
l’ura ru schiticchiu si faceva
e me matri i muffuletti mi cunzava,
cavuri cavuri appena sfurnati
cu l’ogghiu renu e sardi salati
‘pi picciriddi era fatta sta festa
e ntò calendariu sula nni resta
Ora ca passaru tant’anni e sta festa nun c’è cchiù
nni resta sulu u ricordu, di la nostra giuvintù
Ora ca muderni  addivintamu
Di l’avutri stati nui copiamu
Di l’America  luntanu cuntinenti
hallowen sfacciata e priputenti
‘nta tuttu lu munnu sta festa atticchiu
e a nuatri siciliani un pezzu ri cori nni muriu
eramu beddi cuntenti e felici
ora nni scurdamu li nostri radici

Altra poesia:

U Viculicchiu

Dintra stu viculicchiu, strittu strittu e senza lustru
a tia vitti ca passavi di sta vanedda
e lu me cori avvampò d’amuri.

Trasiu un raggiu di suli ‘nta la me vita
sta vita ‘ca mi misi ‘nta lu munnu,’ ca nenti  mi dava
e nenti iu c’addumannava, ma mi sintia riccu.

Passava li jurnati tra chiacchiari e vizi
a parrari di palluni e jucari a briscula
nun putia pinzari, ‘ca l’amuri addivintò patruni di lu me cori.

U pinzeri  nun mi lassava, ti circava, ti truvava e ti scurdava
tu mi circava e ju sgriddava comu n’anciddu
ma la to faccia era sempri prisenti  dintra la me testa
puru lu sonnu ju pirdia e t’addumannava:  chi voi tu ri mia?

Ogni ghiornu aspittava l’ura e u mumentu
‘ca sta luci passava dintra stu viculicchiu.
Iu ti taliava, aspittava ca mi dicia qualchi parola
e iu nun capia ca tu mi  vulia dari l’amuri.

Ora ‘ca t’incuntravu , vogghiu stari sempri cu tia.
nun mi lassari cchiù, fammi taliari sta faccia
ti vogghiu amari pi sempri , portami cu tia
e pirdunami,  pi tuttu u tempu ‘ca persi di la vita mia
senza n’cuntrari a tia e di unni aviritu canusciutu prima

Giovanni Mattaliano

Print Friendly, PDF & Email